Theo MPOB, các kho dự trữ dầu cọ tại nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới này trong tháng 5/2023 đã tăng 12,63% so với tháng trước đó lên 1,69 triệu tấn. Sản lượng tăng 26,8% so với tháng 4/2023 lên 1,52 triệu tấn, cao nhất kể từ tháng 12/2022, do thu hoạch nhiều hơn và tình trạng thiếu lao động được cải thiện.
Xuất khẩu dầu cọ từ Malaysia, vốn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ đối thủ Indonesia, đã sụt giảm 0,78% xuống 1,08 triệu tấn.
Hàng tồn kho và nguồn cung cao hơn so với dự kiến có thể ảnh hưởng đến giá.
Theo một cuộc khảo sát của Reuters, tồn kho dầu cọ trong tháng 5/2023 chốt ở 1,6 triệu tấn; sản xuất đạt 1,45 triệu tấn; xuất khẩu đạt 1,08 triệu tấn.
Sang tháng 6 này, thời tiết ngày càng khô nóng do tác động El Nino tại hai nhà sản xuất hàng đầu là Malaysia và Indonesia, khiến sản lượng dầu cọ có thể bị ảnh hưởng.
Dưới đây là bảng phân tích số liệu của Ủy ban Dầu cọ Malaysia và ước tính của Reuters cho tháng 5/2023 (Đơn vị tính bằng tấn):

 

 

Tháng 5/2023

Khảo sát

Tháng 5/2023

Tháng 4/2023*

Tháng 5/2022

Sản lượng

1.517.546

1.450.000

1.196.782

1.461.032

Tồn kho

1.686.782

1.600.000

1.497.617

1.521.826

Xuất khẩu

1.079.020

1.082.000

1.087.541

1.376.416

Nhập khẩu

80.926

40.000

43.118

57.763

*số liệu sửa đổi của Ủy ban dầu cọ Malaysia

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters