Trong đó sản lượng cá đạt 1996,3 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm đạt 297,6 nghìn tấn, tăng 3,8%; thủy sản khác đạt 420 nghìn tấn, tăng 2,3%.
Cụ thể về nuôi trồng thủy sản
Sản lượng nuôi trồng tháng 4 năm 2024 ước đạt 418,3 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 279,5 nghìn tấn, tăng 5,9%; tôm ước đạt 92,7 nghìn tấn, tăng 3,9%; thủy sản khác đạt 46,1 nghìn tấn, tăng 5,5%. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước tính đạt 1.483,3 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó cá đạt 1.049,8 nghìn tấn, tăng 4,3%; tôm đạt 253,8 nghìn tấn, tăng 4,5%.
Nuôi cá tra: Giá cá tra nguyên liệu từ những tuần đầu tháng 4 năm 2024, dao động trong khoảng 28.000 đồng/kg, tuy mức giá này chưa ở mức cao nhưng tăng so với những tháng đầu năm, người nuôi chủ động thu hoạch cá khi được giá, nên sản lượng cá tra tháng 4 ước đạt 144,7 nghìn tấn, tăng 8,0% so với cùng kỳ, lũy kế ước đạt 511,9 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ.
Tôm nước lợ: Tôm sú và tôm thẻ chân trắng là hai sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt ở trong nước và xuất khẩu. Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đang được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mạnh dạn đầu tư phát triển mở rộng diện tích. Sản lượng tôm thẻ chân trắng trong 4 tháng ước đạt 163,9 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước tính đạt 72,6 nghìn tấn, tăng 2,1%.
Khai thác thủy sản
Sản lượng thủy sản khai thác tháng 4 năm 2024 ước đạt 354,1 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá khai thác đạt 276 nghìn tấn, tăng 0,7%; tôm khai thác ước đạt 11,9 nghìn tấn, tăng 0,8%, thủy sản khác khai thác ước đạt 66,2 nghìn tấn, tăng 1,7%. Sản lượng khai thác biển đạt 339,4 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ, trong đó, cá đạt 266,9 nghìn tấn, tăng 0,7%, tôm đạt 11,1 nghìn tấn, tăng 0,9%.
Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 1.230,7 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, cá khai thác đạt 946,5 nghìn tấn, tăng 0,2%; tôm khai thác ước đạt 43,8 nghìn tấn, giảm 0,2%.
Theo báo cáo của 3 tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ, ước sản lượng khai thác 4 tháng đạt 7.579 tấn ước tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Tại Phú Yên ước đạt 1518 tấn, tăng 8,8%; tại Bình Định sản lượng khai thác cá ngừ ước đạt 5.069 tấn, tăng 4,1%, tại Khánh Hòa ước đạt 992 tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Trên thị trường giá cá tra thu mua tại Đồng bằng sông Cửu Long dao động ở mức 26.500 đồng - 27.000 đồng/kg (đối với cỡ từ 0,8 - 1,1 kg/con), đối với cỡ lớn hơn từ 1,2 - 1,5 kg/con dao động ở mức 27.000 đồng/kg - 28.000 đồng/kg; cụ thể tại An Giang, giá cá tra nguyên liệu cỡ nhỏ dao động trong khoảng từ 26.500 đồng - 27.000 đồng/kg, cá cỡ lớn bình quân ở mức 27.500 đồng/kg; tại Vĩnh Long, giá bình quân là 27.350 đồng/kg, Đồng Tháp 28.000 đồng/kg.
Giá thu mua tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm so với tháng trước trong bối cảnh nguồn cung tôm thu hoạch gia tăng, người dân tranh thu thu hoach tôm trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cụ thể: Giá tôm sú loại 30 con/kg tại Bạc Liêu bình quân ở mức 150.000 đồng/kg (-15.000 đồng/kg), tại Kiên Giang là 198.000 đồng/kg (-24.500 đồng/kg); giá tôm thẻ chân trắng loại 50 con/kg tại Bạc Liêu ở mức 105.000 đồng/kg (-5000 đồng/kg), loại 60 con/kg là 100.000 đồng/kg (-2000 đồng/kg).
Nhìn chung, sản xuất thủy sản trong tháng 4/2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng trên diện rộng ở hầu hết các địa phương; giá bán sản phẩm thủy sản chủ lực vẫn tiếp đà tăng cao do thị trường trong nước và xuất khẩu vẫn cơ bản ổn định; sản lượng sản phẩm thủy sản chủ yếu thu hoạch trong kỳ tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: tongcucthuysan