Riêng tháng 4/2024 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 173,3 triệu USD, giảm 19,8% so với tháng 3/2024 và giảm 10,5% so với tháng 4/2023.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Na Uy dẫn đầu về kim ngạch, đạt 97,96 triệu USD, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 3,8% so với 4 tháng đầu năm 2023, riêng tháng 4/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt 24,86 triệu USD, giảm 10,9% so với tháng 3/2024 nhưng tăng 1,5% so với tháng 4/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 4/2024 giảm 37,3% so với tháng 3/2024 và giảm 4,1% so với tháng 4/2023, đạt 13,34 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024 lên 92,72 triệu USD, chiếm 11,7%, tăng 23,7% so với 4 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc đạt 85,8 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2024, chiếm 10,9%, tăng 17,1%; Ấn Độ đạt 83,01 triệu USD, chiếm 10,5%, giảm 36,7%; Nhật Bản đạt 51,35 triệu USD, chiếm 6,5%, tăng 2,7%.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP đạt 291,1 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023. Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 94,36 triệu USD, giảm 22%. Nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á đạt 121,57 triệu USD, tăng 12,4%. 

Nhập khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường nhập khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC