Theo Chỉ số Cá hồi Nasdaq, giá trung bình đã giảm 6,08% trong bốn tuần qua nhưng tăng gần 17% trong 12 tuần qua.
Cá hồi từ 1 đến 2 kg chiếm 10,7% trong tổng doanh số bán hàng trong tuần thứ 18 của năm 2024 và đạt mức giá trung bình 89,08 NOK (tương đương 8,17 USD, 7,60 EUR), giảm so với mức 84,18 NOK (tương đương 7,72 USD, 7,18 EUR) của tuần trước đó.
Cá hồi từ 2 đến 3 kg chiếm 8,43% và giá trung bình 109,36 NOK (tương đương 10,02 USD, 9,33 EUR), tăng so với mức 106,71 NOK của tuần trước (tương đương 9,78 USD, 9,10 EUR).
Cá hồi loại 3 đến 4 kg chiếm 20,24% và giá trung bình 123,19 NOK (tương đương 11,29 USD, 10,51 EUR), tăng so với 116,20 NOK (tương đương 10,65 USD, 9,91 EUR) của tuần trước. .
Loại 4 đến 5 kg, chiếm 19,7%, tăng 8,74 NOK/kg (tương đương 0,80 USD, 0,75 EUR), đạt 127,33 NOK (tương đương 11,76 USD, EU 10,86), tăng so với mức 118,59 NOK của tuần trước (tương đương 10,87 USD, 10,12 EUR).
Cá hồi Na Uy từ 5 đến 6 kg chiếm 26,37% và giá tăng 10,18 NOK (tương đương 0,93 USD, 0,87 EUR) so với tuần trước, lên tới 133,48 NOK (tương đương 12,24 USD, 11,39 EUR), tăng so với mức 123,29 NOK (tương đương 11,30 USD, 10,52 EUR) trong tuần trước.
Cá hồi loại 6 đến 7 kg chiếm 15,14% và giá trung bình 132,03 NOK (tương đương 12,10 USD, 11,26 EUR), tăng so với mức 123,29 NOK của tuần trước (tương đương 11,30 USD, 10,52 EUR).
Cá hồi nặng từ 7 đến 8 kg, chiếm 6,26%, giá trung bình 129,17 NOK/kg (tương đương 12,10 USD, 11,26 EUR), tăng so với mức 123,80 NOK (tương đương 11,35 USD, 10,56 EUR) của tuần trước.
Cá hồi loại 8 đến 9 kg chiếm 2,36% và tăng 7,17 NOK/kg (tương đương 0,66 USD, 0,61 EUR) so với tuần trước để đạt mức giá trung bình 129,11 NOK (tương đương 11,84 USD, 11,02 EUR), tăng so với mức giá tuần trước là 121,94 NOK của tuần (tương đương 11,18 USD, 10,40 EUR).
Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế Fish Pool dự đoán giá trung bình cá hồi Na Uy tháng 5/2024 sẽ tăng lên 122 NOK/kg (tương đương 11,19 USD, 10,41 EUR), tăng so với ước tính tuần trước là 119,25 NOK (tương đương 10,93 USD, 10,18 EUR). Giá tháng 6/2024 dự đoán vẫn giữ nguyên ở mức 110,90 NOK (tương đương 9,52 USD, 8,79 EUR).
Dự đoán giá quý II/2024 tăng lên 121,19 NOK/kg (tương đương 11,11 USD, 10,34 EUR) so với mức 120,25 NOK của tuần trước (tương đương 10,83 USD, 11,03 EUR) và quý III/ 2024 tăng lên 89,27 NOK (tương đương 8,19 USD, 7,62 EUR) so với dự đoán trong tuần trước là 88,77 NOK (tương đương 8,14 USD, 7,58 EUR).
Giá cá hồi giao kỳ hạn quý IV/ 2024 dự đoán đạt 90,73 NOK/kg (tương đương 8,32 USD, 7,74 EUR), tăng nhẹ so với ước tính trong tuần 17 là 90,23 NOK/kg (tương đương 8,27 USD, 7,70 EUR).
Theo Báo cáo hàng tuần của Hội đồng Cá hồi Na Uy, xuất khẩu thủy sản của Na Uy tuần thứ 18 của năm 2024 đạt 11.547 tấn, giảm so với mức 12.997 tấn của tuần trước đó. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất sang châu Âu, với 8.320 tấn, giảm so với mức 9.573 tấn của tuần 17. Xuất khẩu sang Đan Mạch 1.613 tấn, thấp hơn mức 2.789 tấn của tuần trước; sang Ba Lan 1.381 tấn, giảm so với 1.336 tấn của tuần trước; Hà Lan 1.086 tấn, tăng so với mức 997 tấn nhập khẩu tuần trước; Tây Ban Nha 1.055 tấn, tăng so với 949 tấn vào tuần trước; Pháp 1.024 tấn, giảm so với mức 1.060 tấn của tuần trước; Italia 934 tấn, giảm so với 1.004 tấn của tuần 17; và Anh 684 tấn, giảm so với 737 tấn của tuần trước. Trung Quốc 521 tấn, giảm so với 634 tấn của tuần 17 và Mỹ 123 tấn, cao hơn mức 36 tấn của tuần trước đó.

Nguồn: Vinanet/VITIC/seafoodsource.com