Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 4/2024 tăng 4,6% so với tháng 3/2024 và tăng 4,4% so với tháng 4/2023, đạt gần 776,01 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 2,72 tỷ USD, tăng 5,7% so với 4 tháng đầu năm 2023.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 17,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 464,85 triệu USD, tăng 12,9% so với 4 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 4/2024 đạt 141,83 triệu USD, tăng mạnh 5,1% so với tháng 3/2024 và tăng 10,3% so với tháng 4/2023.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 16,2%, đạt trên 441,15 triệu USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ; riêng tháng 4/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 119,63 triệu USD, giảm 4% so với tháng 3/2024 và giảm 1,8% so với tháng 4/2023.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2024 tăng 39,4% so với tháng 3/2024 và tăng 3,9% so với tháng 4/2023, đạt 130,43 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu sang thị trường này tăng 10,3% so với 4 tháng đầu năm 2023, đạt gần 400,44 triệu USD, chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 4 tháng đầu năm 2024 giảm nhẹ 0,03% so với 4 tháng đầu năm 2023, đạt trên 1,35 tỷ USD, chiếm 49,7% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 2,4%, đạt gần 721,39 triệu USD, chiếm 26,5%. Xuất khẩu sang thị trường EU chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch, đạt trên 287,61 triệu USD, tăng 6,5%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,4% trong tổng kim ngạch, đạt trên 173,27 triệu USD, giảm 19,5%.

Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2024 đạt gần 2,72 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC