Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka tăng 2,2 JPY tương đương 1,1% lên 186,1 JPY/kg, tăng lần đầu tiên trong 3 phiên.
Hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản trong quý 3/2020 cải thiện từ mức thấp nhất 11 năm trong quý trước đó, điều tra của Ngân hàng trung ương cho biết.
Hoạt động nhà máy của Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục 17 tháng trong tháng 9/2020. Cuộc khảo sát cho biết, sản lượng và các đơn hàng mới giảm một lần nữa, song với tốc độ giảm chậm lại.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 30/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,98

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,44

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,38

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,39

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

55,51

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.330

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.230

Singapore

 

 

20- Oct

139,3

 

RSS3

 

20-Nov

139

 

 

 

20-Dec

139,7

 

 

 

21-Jan

140,3

 

 

US cent/kg

20- Oct

202,9

 

TSR20

 

20-Nov

188,3

 

 

 

20-Dec

183,1

 

 

 

21-Jan

177,4

Nguồn: VITIC/Reuters