Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka giảm 0,8 JPY tương đương 0,4% xuống 184,7 JPY/kg.
Tính chung cả tuần, giá cao su giảm hơn 1% - tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần.
Tỉ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 8/2020 tăng lên mức cao nhất hơn 3 tháng, trong khi số liệu việc làm giảm xuống mức thấp nhất hơn 6 năm, do nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 1/10/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,96

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,44

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,36

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,36

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

55,13

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.340

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.240

Singapore

 

 

20- Oct

137,9

 

RSS3

 

20-Nov

138,4

 

 

 

20-Dec

138,7

 

 

 

21-Jan

139,5

 

 

US cent/kg

20- Oct

200,9

 

TSR20

 

20-Nov

188,0

 

 

 

20-Dec

182,1

 

 

 

21-Jan

176,1

Nguồn: VITIC/Reuters