Giá đường thô SBc1 kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE tăng 0,27 cent, tương đương 1,4% lên mức 19,13 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất ba tuần ở 19,17 US cent/lb.
Giá đường trắng LSUc1 kỳ hạn tháng 8 trên sàn London tăng 0,8%, chốt ở 560,3 USD/tấn.
Thời tiết khô hạn kéo dài ở Brazil có thể ảnh hưởng đến năng suất mía. Ở Thái Lan, một số nơi mùa màng thuận lợi, nhưng một số nơi cây trồng phát triển không tốt.
BMI dự kiến, sản lượng đường năm 2024/25 tăng 1,5% đạt 185,7 triệu tấn, trong khi mức tiêu thụ sẽ tăng 0,5% đạt 179,7 triệu tấn.

Bảng chi tiết giá đường thô các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: US cent/lb):

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

18,87

19,17

18,73

19,13

18,86

Tháng 10/24

18,88

19,09

18,72

19,04

18,86

Tháng 3/25

19,11

19,30

18,96

19,27

19,11

Tháng 5/25

18,64

18,79

18,49

18,77

18,64

Tháng 7/25

18,43

18,57

18,30

18,55

18,45

Tháng 10/25

18,42

18,55

18,32

18,53

18,46

Tháng 3/26

18,62

18,74

18,53

18,71

18,67

Tháng 5/26

18,15

18,25

18,09

18,22

18,21

Tháng 7/26

17,86

17,95

17,85

17,94

17,96

Tháng 10/26

17,96

18,01

17,93

18,01

18,05

Tháng 3/27

18,24

18,29

18,23

18,29

18,33

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters