Xuất khẩu dầu hạt cải sang EU tăng trưởng mạnh nhất, tăng gấp đôi lên 93.190 tấn, trong khi xuất khẩu dầu hướng dương tăng 23% lên 1,178 triệu tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu dầu đậu tương lại giảm 5% xuống còn 118.720 tấn.
Xuất khẩu bột hạt có dầu từ Ukraine sang các nước thành viên EU từ ngày 1/7/2023 đến ngày 14/1/2024 giảm 2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 839 nghìn tấn. Nguyên nhân do xuất khẩu bột hướng dương giảm 24% xuống 497.330 tấn, trong khi xuất khẩu bột đậu tương tăng 43,6% lên 220.250 tấn và hạt cải dầu tăng 170% lên 121.420 tấn.
Đối với việc xuất khẩu hạt có dầu sang EU đã giảm gần một nửa trong giai đoạn nói trên - từ 4,6 triệu tấn xuống 2,53 triệu tấn. Nguồn cung hạt hướng dương giảm xuống 113.100 tấn từ 1,445 triệu tấn một năm trước đó, hạt cải dầu xuống 1,94 triệu tấn từ 2,64 triệu tấn và đậu tương xuống 469.760 tấn từ 605.000 tấn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/sinor.bg