(Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường)
* Dự báo công bố tháng 12/2021
** Dự báo công bố tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)