(ĐVT: nghìn tấn)

* Dự báo công bố tháng 3/2022

** Dự báo công bố tháng 4/2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)