Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng trong dự đoán sản lượng dầu thực vật, tiềm năng về dầuu thải loại vẫn còn bị hạn chế.
Theo nghiên cứu của Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, dầu cọ được coi là loại dầu thực vật quan trọng nhất thế giới về sản xuất và tiêu thụ, với sản lượng chỉ chiếm hơn 35% trong tổng số 80 triệu tấn dầu thực vật toàn cầu.
Indonesia là nước sản xuất dầu cọ lớn nhất với sản lượng đạt 47,5 triệu tấn, kế đến là Malaysia với 19 triệu tấn và Thái Lan với dưới 3,4 triệu tấn.
Sản lượng dầu đậu tương được dự kiến sẽ tăng dưới 3 triệu tấn lên mức 65,4 triệu tấn trong niên vụ tới và có thể đạt mức kỷ lục mới. Trung Quốc là nước sản xuất dầu đậu tương hàng đầu với tổng sản lượng đạt 18,5 triệu tấn, Mỹ đứng thứ hai với 12,9 triệu tấn.
Trong niên vụ 2024/25, sản lượng dầu hạt cải được dự kiến đạt 34 triệu tấn; dầu hướng dương đạt 21,7 triệu tấn, giảm khoảng 103.000 tấn so với vụ trước, do sản lượng dầu hướng dương giảm ở Argentina và Ukraine. Sản lượng dầu hướng dương dự kiến tăng ở 27 nước thành viên EU khó có thể bù đắp cho sự sụt giảm này.

Nguồn: Nguồn: Vinanet/VITIC/Ofimagazine