Nhập khẩu thịt hộp của Mỹ năm 2020 đạt 152.000 tấn, tăng 4,5% so với năm trước đó. Canada, Brazil và Ba Lan là những thị trường cung cấp thịt hộp lớn nhất cho Mỹ, chiếm 72% trong tổng khối lượng nhập khẩu thịt hộp của Mỹ. Năm 2020, Đan Mạch nổi lên là nước xuất khẩu thịt hộp sang Mỹ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, tăng 59% so với năm trước đó.
Năm 2020, nhập khẩu từ Canada 61.000 tấn, Brazil 40.000 tấn và Ba Lan 9.500 tấn, tiếp theo là Chile, Mexico, Đan Mạch và Uruguay, chiếm 21%.
Tính theo giá trị, nhập khẩu từ Canada đạt 392 triệu USD, từ Brazil 323 triệu USD và từ Ba Lan 46 triệu USD, chiếm 75% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Tiếp theo là Uruguay, Mexico, Đan Mạch và Chile chiếm 15%.
Năm 2020, giá nhập khẩu thịt hộp trung bình là 6.669 USD/tấn, giảm 2,8% so với năm trước. Giá nhập khẩu cao nhất là từ Brazil 8.085 USD/tấn, giá từ Chile thấp nhất 3.375 USD/tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews