Theo số liệu của Hiệp hội thịt Brazil (ABPA), trong 11 tháng năm 2021 xuất khẩu thịt lợn của Brazil đã đạt 1,024 triệu tấn, tăng 11,29% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch đạt 2,449 tỷ USD, tăng 17,8%.
Tính riêng trong tháng 11/2021, xuất khẩu thịt lợn của Brazil đạt 79.300 tấn, tương đương 170,6 triệu USD, giảm 9,4% về khối lượng và giảm 15,9% về kim ngạch so với tháng 11/2020. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu trung bình hàng tháng trong năm 2021 tăng 10.000 tấn so với năm 2020.
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu thịt lợn chủ yếu của Brazil, với 503,8 triệu tấn (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020). Tiếp theo là Chile, với 57.600 tấn (tăng 49%). Việt Nam với 40.200 tấn (tăng 2,6%), Uruguay với 38.700 tấn (tăng 5,9%) và Achentina với 32.400 tấn (tăng 89,9%). 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews