Theo USMEF tổng hợp số liệu do USDA công bố, xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong tháng 3/2023 đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2021, đạt 260.195 tấn, tương đương 724 triệu USD tăng 17% về khối lượng và tăng 18% về kim ngạch so với tháng 3/2022 và là tháng có khối lượng và kim ngạch lớn thứ chín từ trước đến nay. Tính chung, cả quý I/2023 xuất khẩu đạt 716.691 tấn, trị giá 1,96 tỷ USD, tăng 14% về khối lượng và tăng 15% về kim ngạch so với quý I/2022.
Trong tháng 3/2023, xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang Mexico đạt 95.030 tấn, tăng 15% so với tháng 3/2022 và là tháng đạt mức cao thứ hai sau tháng 1/2023, và kim ngạch tăng 31% lên 195,7 triệu USD. Tính chung cả quý I/2023 xuất khẩu thịt lợn sang Mexico tăng 11% lên 270.056 tấn và kim ngạch tăng 34% lên 541,7 triệu USD.
Trong tháng 3/2023, xuất khẩu thịt lợn sang Cộng hòa Dominica đạt 13.181 tấn, tăng 87% so với tháng 3/2022 và vượt mức kỷ lục đạt được trong tháng 2/2023 là 10.681 tấn. Kim ngạch xuất khẩu sang Dominica cũng đạt kỷ lục 33,6 triệu USD, tăng 88%. Với sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch, nhu cầu bán lẻ tăng mạnh, lợi thế thuế quan đáng kể so với các nhà cung cấp lớn khác và sản xuất trong nước vẫn còn hạn chế do dịch tả lợn châu Phi (ASF), xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang Dominica quý I/2023 đã tăng 72% so với tốc độ kỷ lục của năm 2022 lên 32.047 tấn, và kim ngạch xuất khẩu tăng 87% lên 85,1 triệu USD.
Với việc giảm thuế nhập khẩu và sản xuất trong nước vẫn đang vật lộn để phục hồi sau dịch tả ASF, nhu cầu đối với thịt lợn Mỹ đang tăng lên ở Philippines. Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang Philippines tháng 3/2023 đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 đạt 5.077 tấn, tăng 65% so với tháng 3/2022, trị giá 9,6 triệu USD (tăng 42%). Tính chung cả quý I/2023 xuất khẩu sang Philippines đạt 11.769 tấn, tăng 49%, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 43% lên 28,9 triệu USD. Đối với khu vực ASEAN, xuất khẩu quý I/2023 tăng 49% về khối lượng (đạt 13.960 tấn) và tăng 40% về kim ngạch (đạt 35,2 triệu USD).
Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang Malaysia quý I/2023 đạt kỷ lục 556 tấn, tăng so với mức 73 tấn cùng kỳ năm trước, trong đó riêng tháng 3/2023 đạt kỷ lục 467 tấn do sản xuất của Malaysia bị ảnh hưởng bởi dịch ASF và chi phí đầu vào cao.
Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang Trung Quốc/Hồng Kông quý I/2023 tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, với khối lượng tăng 29% lên 134.881 tấn, và giá trị xuất khẩu tăng 26% lên 352,2 triệu USD.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pig333.com