Theo Báo cáo ngày 2/11/2021 của USDA, dự báo xuất siêu thịt lợn của Mỹ năm 2021 sẽ đạt 41.400 tấn, tăng mạnh so với dự báo trong tuần trước đó và tăng 48% so với mức trung bình 4 tuần trước đó; xuất siêu tăng chủ yếu ở thị trường Mexico (đạt 19.600 tấn, giảm 600 tấn so với dự báo trong tuần trước đó), Trung Quốc (đạt12.400 tấn, giảm 300 tấn so với dự báo trong tuần trước đó), Nhật Bản (3.700 tấn, giảm 100 tấn), Hàn Quốc (1.600 tấn, giảm 200 tấn) và Colombia (1.100 tấn, giảm 100 tấn). Xuất siêu thịt lợn của Mỹ năm 2022 dự báo đạt 4.100 tấn chủ yếu sang Hàn Quốc (1.500 tấn), Canada (1.300 tấn), Chile (400 tấn), Colombia (300 tấn) và Mexico (200 tấn).
Xuất khẩu thịt lợn trong tuần tính đến 29/11/2021 đạt 36.500 tấn, tăng 26% so với tuần trước đó và tăng 13% so với mức trung bình 4 tuần trước; xuất khẩu chủ yếu sang Mexico (19.800 tấn), Nhật Bản (4.700 tấn), Hàn Quốc (3.200 tấn), Trung Quốc (3.100 tấn) và Colombia (1.900 tấn). Dự báo xuất siêu thịt bò của Mỹ năm 2021 đạt 21.600 tấn, tăng 12% so với dự báo trong tuần trước đó và tăng 5% so với mức trung bình 4 tuần trước đó; tăng chủ yếu sang Hàn Quốc (10.700 tấn, giảm 3.100 tấn so với dự báo trong tuần trước đó), Trung Quốc (3.300 tấn, giảm 300 tấn), Nhật Bản (2.900 tấn, giảm 800 tấn), Mexico (2.000 tấn) và Chile (900 tấn), xuất khẩu giảm ở Italia (100 tấn) và Thái Lan (100 tấn).
Dự báo xuất siêu thịt bò Mỹ năm 2022 đạt 10.400 tấn, chủ yếu sang Hàn Quốc (7.000 tấn), Nhật Bản (2.200 tấn), Việt Nam (300 tấn), Đài Loan (300 tấn) và Hồng Kông (200 tấn), giảm ở Trung Quốc (100 tấn). Xuất khẩu thịt bò trong tuần qua đạt 16.500 tấn, giảm 9% so với tuần trước đó và giảm 6% so với mức trung bình 4 tuần trước đó; chủ yếu sang Hàn Quốc (4.500 tấn), Nhật Bản (4.000 tấn), Trung Quốc (3.000 tấn), Đài Loan (1.500 tấn) và Mexico (1.200 tấn).

Nguồn: Vinanet/VITIC/thepoultrysite.com