Đối với nhóm thanh niên trong độ tuổi 15-24 trên toàn cầu, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trung bình đã giảm từ 22,6% vào năm 2000 xuống còn 17,0% vào năm 2015. Tỷ lệ này vào năm 2025 được dự báo giảm còn 14,2%.
Tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới trong độ tuổi 15-24 đã giảm từ 35,3% vào năm 2000 xuống còn 27,6% vào năm 2015. Tỷ lệ này vào năm 2025 dự kiến là 23,6%. Còn đối với phụ nữ trong độ tuổi này, tỷ lệ năm 2000 là 9,3% giảm xuống còn 5,6% vào năm 2015 và dự kiến tiếp tục giảm xuống còn 4,2% vào năm 2025.
Năm 2000, khu vực Đông Nam Á có tổng tỷ lệ sử dụng thuốc lá vào khoảng 47%, trong khi tỷ lệ trung bình ở khu vực Châu Phi được ước tính là 18,5%.
Hai khu vực này tiếp tục là khu vực có tỷ lệ mắc trung bình cao nhất và thấp nhất, nhưng khoảng cách này đã được thu hẹp và dự kiến sẽ tiếp tục thu hẹp đến năm 2025. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá của khu vực Đông Nam Á năm 2025 dự báo đạt trung bình là 25,1 % trong khi tỉ lệ này ở khu vực châu Phi dự báo giảm còn 11,2%.
Đối với giai đoạn 2010-2025 - giai đoạn quan tâm theo dõi các mục tiêu giảm thiểu theo Kế hoạch Hành động Toàn cầu của WHO về Phòng chống và Kiểm soát các bệnh không lây nhiễm 2013–2020 thì tỉ lệ sử dụng thuốc lá của khu vực Châu Mỹ đến năm 2025 dự kiến đạt được mức giảm tương đối là 30%. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá trung bình ở khu vực châu Mỹ dự kiến sẽ giảm từ khoảng 23% năm 2010 xuống còn 15% vào năm 2025, nếu như các nỗ lực kiểm soát thuốc lá ở các nước khu vực châu Mỹ được duy trì ở mức hiện tại. Tây Thái Bình Dương là khu vực dự kiến sẽ có tỷ lệ sử dụng thuốc lá giảm ít nhất - mức giảm tương đối khoảng 12% từ năm 2010 đến năm 2025. Khu vực khác có tốc độ giảm tương đối chậm là khu vực châu Âu, với mức giảm là 18% trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2025.
Tổng số người sử dụng thuốc lá (cả nam và nữ cộng lại) đã giảm đều trong giai đoạn 2000-2015. Vào năm 2000, thế giới có tổng cộng 1.397 triệu người (cả hai giới cộng lại) từ 15 tuổi trở lên có sử dụng một sản phẩm thuốc lá. Con số đó đã giảm đều đặn theo thời gian, đạt 1.351 triệu người vào năm 2015 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống còn 1.299 triệu người vào năm 2025.
Số lượng nam giới có sử dụng các sản phẩm thuốc lá trên toàn cầu dự báo giảm còn 1.087 triệu người vào năm 2025, nếu như các quốc gia duy trì những nỗ lực hiện tại trong kiểm soát thuốc lá.
 Trong khi đó, số lượng phụ nữ sử dụng thuốc lá đã giảm ở tất cả các khu vực trong giai đoạn 2000-2015 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm đến năm 2025. Ước tính sẽ còn khoảng 212 triệu phụ nữ sử dụng thuốc lá vào năm 2025. 

Nguồn: VITIC (KC - Theo WHO)