Trong quý III, chỉ số hàng hóa MXV-Index tăng 4%, giá một số loại hàng hóa nguyên liệu tăng gần 40%. Tuy khối lượng giao dịch hàng hóa tại Việt Nam sụt giảm nhẹ so với quý trước, nhưng thị trường vẫn đang phát triển theo đúng lộ trình.
Top 5 thị phần có thành viên mới
Mặc dù giá hàng hóa nguyên liệu có sự biến động mạnh, gây bất ngờ cho giới chuyên gia trong nước và quốc tế, nhưng bảng xếp hạng thị phần môi giới không có nhiều sự thay đổi.
Thành viên nắm giữ thị phần môi giới giao dịch hàng hóa lớn nhất tại Việt Nam trong quý III/2023 vẫn là CTCP Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi. Với sự mở rộng không ngừng các văn phòng, chi nhánh khắp cả nước, Gia Cát Lợi đang chiếm 25,3% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tăng 2,8% so với quý II. Đây cũng là thành viên có số lượng tài khoản mở mới nhiều nhất trong 3 tháng qua.

Top 5 thị phần môi giới hàng hóa quý III/2023