Giá TĂCN trong nước tiếp tục tăng do giá nguyên liệu nhập về Việt Nam cao.
Nhu cầu TĂCN của Trung Quốc, Brazil tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và ngành chăn nuôi lợn hồi phục sau dịch tả lợn Châu Phi.
Dự báo thị trường các sản phẩm TĂCN và nguyên liệu thế giới 5 tháng cuối năm 2021 sẽ vẫn trong tình trạng giá cao, nguồn cung hạn hẹp và nhu cầu lớn.
Thông tin phân tích thị trường các sản phẩm TĂCN và nguyên liệu trong nước và quốc tế cũng như diễn biến xuất nhập khẩu nhóm hàng này được thông tin chi tiết và phân tích trong:
“THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI THÁNG 7/2021, 7 THÁNG ĐẦU NĂM: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM XIN BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK SAU:

Phân tích thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới 7 tháng đầu năm 2021 và triển vọng


Nguồn: VITIC