Theo đó, đối với Việt Nam, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau thơm , quả và thực phẩm như sau:
- Rau mùi: 50%
- Húng quế: 50%
- Bạc Hà: 50%
- Rau mùi tây: 50%
- Đậu bắp: 50%
- Hạt tiêu: 50%
- Thanh long: 20%.
- Mì ăn liền : 20%
Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 kể từ ngày đăng công báo.
Như vậy, dự kiến kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, Mỳ ăn liền của Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của Ethylene Oxide (tổng cộng của cả ethylene oxide và 2-chloro-ethanol, vì đều được đề cập là ethylene oxide). Do mỳ ăn liền là sản phẩm tổng hợp, trong trường hợp sản phẩm có thêm trứng hoặc mỡ động vật, thì cần thêm chứng thư từ Cục Thú Y. Nếu thuần túy các sản phẩm từ thực vật thì cần liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật để lấy chứng thư.
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2246&from=EN&fbclid=IwAR3S9QTF1CMRhv8L5OyTX42j4TbB1WDT99l1hYuUc-heBmuNFL2ZN_dVB0c
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương