Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản về Việt Nam tháng 2/2022 giảm 11,9% so với tháng 1/2022, đạt 156,33 triệu USD nhưng so với tháng 2/2021 thì tăng mạnh 34,7%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 334,32 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 35,79 triệu USD, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 2/2022 đạt 14,01 triệu USD, giảm mạnh 35,7% so với tháng 1/2022 và giảm 35,9% so với tháng 2/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy chiếm tỷ trọng 9%, đạt trên 30,15 triệu USD, giảm 5,5%; riêng tháng 2/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 14,98 triệu USD, giảm 0,08% so với tháng 1/2022 nhưng tăng mạnh 34,7% so với tháng 2/2021.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản trong tháng 2/2022 giảm 17,5% so với tháng 1/2022 nhưng tăng mạnh 34,9% so với tháng 2/2021, đạt 13,28 triệu USD; cộng chung cả 2 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2021; đạt trên 29,38 triệu USD, chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 116,74 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 43,38 triệu USD, tăng 6,9%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 17,41 triệu USD, tăng 10%. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 43,1 triệu USD, tăng 27,6% so với 2 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam 2 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC