Giày dép các loại là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu sang thị trường Bỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 257,9 triệu USD, tăng 12,3% so với tháng trước và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 39,4% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là mặt hàng sắt thép, trị giá 99,8 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2022, tăng 89,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 15,2% tỷ trọng xuất k hẩu. Đứng thứ 3 là cà phê đạt 73,5 triệu USD, tăng 587,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá trong 2 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước: Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng 117,7%; hàng thủy sản tăng 95,2%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 53,7%; sản phẩm gốm sứ tăng 60,4%.
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, để hoạt động xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, trong nước, các địa phương cần quan tâm hơn nữa việc kêu gọi doanh nghiệp xuất khẩu liên kết chặt chẽ với các hộ gia đình, hợp tác xã sản xuất theo hướng chứng nhận Global GAP, có biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký tham gia sản xuất theo hướng chứng nhận, phí chứng nhận vùng trồng; Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu khi vận chuyển lưu thông đảm bảo thông suốt, đẩy mạnh các khâu sơ chế, hun trùng, kiểm dịch, hỗ trợ phí kiểm tra trước khi xuất khẩu; lấy mẫu và gửi mẫu sang thị trường EU để kiểm tra theo yêu cầu của thị trường EU và các nhà nhập khẩu.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Bỉ 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 10/3 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC