Giày dép các loại là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu sang thị trường Bỉ, đạt 151,5 triệu USD trong tháng 1/2022, tăng 12,3% so với tháng trước và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 37,1% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là mặt hàng sắt thép, trị giá 75 triệu USD trong tháng đầu năm 2022, tang 34% so với tháng trước và tăng 109,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đứng thứ 3 là cà phê đạt 46,1 triệu USD, tăng 206,3% so với tháng trước và tăng 801,1% so với cùng kỳ năm trước.
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá trong tháng 1 năm 2022 so với tháng trước đó: Gỗ và sản phẩm gỗ tăng 40,1%; sản phẩm từ cao su tăng 178,4%; sản phẩm gốm sứ tăng 192,4%; cao su tăng 92,9%.
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, để hoạt động xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, trong nước, các địa phương cần quan tâm hơn nữa việc kêu gọi doanh nghiệp xuất khẩu liên kết chặt chẽ với các hộ gia đình, hợp tác xã sản xuất theo hướng chứng nhận Global GAP, có biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký tham gia sản xuất theo hướng chứng nhận, phí chứng nhận vùng trồng; Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu khi vận chuyển lưu thông đảm bảo thông suốt, đẩy mạnh các khâu sơ chế, hun trùng, kiểm dịch, hỗ trợ phí kiểm tra trước khi xuất khẩu; lấy mẫu và gửi mẫu sang thị trường EU để kiểm tra theo yêu cầu của thị trường EU và các nhà nhập khẩu.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Bỉ tháng 1 năm 2022
(Tính toán số liệu công bố ngày 13/2 của TCHQ)

Nguồn: VITIC