Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Lào là sản phẩm từ sắt thép, trị giá 43,3 triệu USD, tăng 104,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng sắt thép các loại, trị giá 41,4 triệu USD, tăng 5%, chiếm 12,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp sau là nhóm ngành hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, trị giá 31,9 triệu USD, tăng 103,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,7% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Lào: xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; sản phẩm chất dẻo; hàng rau quả; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; giấy và các sản phẩm từ giấy; xăng dầu; phân bón; gốm sứ…trong đó một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: Sản phẩm từ chất dẻo xuất khẩu tăng trưởng 72,5%; hàng dệt may tăng 66%; xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm tăng 84,2% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào 6 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/7 của TCHQ) 

 

Nguồn: VITIC