Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 5/2022 giảm 8,7% về lượng và giảm 1,6% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 182.127 tấn, trị giá 202,7 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 842.298 tấn, trị giá 843,9 triệu USD, giảm 2,3% về lượng và tăng 87,7% về trị giá.
Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 260.424 tấn, trị giá 331,5 triệu USD, giảm 18,7% về lượng và tăng 108,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 30,9% tổng lượng và 39,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 5/2022 đạt 54.653 tấn, trị giá 75,1 triệu USD, giảm 33,1% về lượng và giảm 17,6% về trị giá, tăng 260 USD/tấn so với tháng trước.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 7,9% tổng lượng và 6,0% tổng kim ngạch, đạt 66.859 tấn, kim ngạch 50,9 triệu USD, giảm 45,5% về lượng và giảm 24,0% về trị giá; riêng tháng 5/2022 đạt 7.500 tấn, trị giá 6,0 triệu.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 5-6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 53.808 tấn, kim ngạch 50,5 triệu USD, tăng mạnh 516,2% về lượng và tăng gấp 10 lần về trị giá; riêng tháng 5/2022 đạt 18.109 tấn, trị giá 9,1 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 3% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 32.199 tấn, kim ngạch đạt 31,3 triệu USD, giảm 3,6% về lượng và tăng 53,7% về trị giá trong 5 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 5/2022 xuất khẩu giảm 1,5% về lượng và tăng 15,6% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Malaysia chiếm 2-3% tổng lượng và tổng kim ngạch. Những thị trường còn lại như Lào, Philippines, Nga và Indonesia chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 3%.
Xuất khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 7/6/2022 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC