Trong đó, riêng tháng 10/2021 đạt gần 3,35 tỷ USD, tăng 11,2% so với tháng liền kề trước đó và tăng 1,5% so với tháng 10/2020.
Ở chiều ngược lại, hàng hóa nhập khẩu từ EU 10 tháng đầu năm 2021 đạt 13,89 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang thị trường này trị giá trên 18,2 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Điện thoại các loại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang EU, trị giá trên 6,13 tỷ USD, chiếm 19% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ 2 về kim ngạch với gần 4,81 tỷ USD, chiếm 14,9%, tăng 3,2%; tiếp đến nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 10,3%, đạt 3,3 tỷ USD, tăng mạnh 47,5%; Giày dép các loại chiếm 9,8%, đạt 3,15 tỷ USD, tăng 5%; Hàng dệt, may chiếm 7,9%, đạt 2,53 tỷ USD, tăng 0,7%.
Nhìn chung, xuất khẩu đa số các loại hàng hóa sang thị trường EU trong 10 tháng năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hàng hóa sang EU 10 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mười tháng năm 2021 xuất siêu sang EU trên 18,2 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC