Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 10/2022 đạt 134.011 tấn, tương đương 91,36 triệu USD, giá trung bình 681,7 USD/tấn, tăng trở lại 17,5% về lượng và tăng 14,1% kim ngạch so với tháng 9/2022, tuy nhiên giá giảm nhẹ 2,9%; so với tháng 10/2021 giảm 16,6% về lượng, giảm 11% về kim ngạch nhưng tăng 6,6% về giá.
Tính chung 10 tháng năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,53 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 1,07 tỷ USD, giá trung bình 695,9 USD/tấn, giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 7,8% kim ngạch và tăng 19,5% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 10/2022 tiếp tục giảm, giảm trên 19% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2022 nhưng giá tăng nhẹ 0,3%, đạt 55.732 tấn, tương đương 37,17 triệu USD, giá 666,9 USD/tấn; Tính chung, 10 tháng năm 2022 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 925.183 tấn, tương đương 647,31 triệu USD, chiếm gần 61% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 10/2022 quay đầu giảm mạnh 26,5% về lượng và giảm 27,2% kim ngạch so với tháng 9/2022 và giá giảm nhẹ 0,9%, đạt 28.316 tấn, tương đương 20,93 triệu USD, giá trung bình 739,3 USD/tấn. Tính chung cả 10 tháng năm 2022, nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 472.377 tấn, tương đương 323,22 triệu USD, giá 684,3 USD/tấn, chiếm gần 31% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 38,2% về lượng, giảm 25,5% về kim ngạch nhưng giá tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 10 tháng đầu năm đạt 80.518 tấn, tương đương 59,62 triệu USD, giá 740,5 USD/tấn, tăng 11,9% về lượng, tăng 28,5% về kim ngạch và giá tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 12.113 tấn, tương đương 9,46 triệu USD, giá 780,6 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 75,4%, 115,2% và 22,7%.

Nhập khẩu đậu tương 10 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương 10 tháng năm 2022 trị giá gần 1,07 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC