Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 11/2021 sụt giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 10/2021, với mức giảm tương ứng 27,9%, 30,5% và 3,6%, đạt 115.947 tấn, tương đương 71,49 triệu USD, giá trung bình 616,5 USD/tấn; so với tháng 11/2020 thì giảm 10,2% về lượng, nhưng tăng 21% về kim ngạch và tăng 34,9% về giá.
Tinh chung cả 11 tháng năm 2021 nhập khẩu đậu tương tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 3,8%, 49% và 43,7%, đạt trên 1,81 triệu tấn, trị giá trên 1,06 tỷ USD, giá trung bình 584,4 USD/tấn.
Mỹ và Brazil là 2 thị trường chủ đạo cung cáp đậu tương cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Brazil trong tháng 11/2021 sụt giảm mạnh 51% về lượng và giảm 53,3% về kim ngạch, giá giảm 4,7% so với tháng 10/2021, đạt 64.695 tấn, tương đương 39,2 triệu USD, giá 606 USD/tấn. Tính chung, 11 tháng năm 2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng 21,9% về lượng, tăng 85,5% kim ngạch và giá tăng 52,2%, đạt 899.083 tấn, tương đương 532,04 triệu USD, giá 591,8 USD/tấn, chiếm trên 49,6% trong tổng lượng và chiếm 50,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 11/2021 tăng mạnh trở lại, tăng 81,7% về lượng và tăng 75,8% về kim ngạch nhưng giảm 3,3% về giá so với tháng 10/2021, đạt28.214 tấn, tương đương 17,42 triệu USD, giá 617,5 USD/tấn. Tính chung cả 11 tháng đạt 792.446 tấn, tương đương 451,18 triệu USD, giá 569,4 USD/tấn, chiếm trên 43% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 3% về lượng, nhưng tăng 33% kim ngạch và tăng 37% về giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đậu tương 11 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/12/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương 11 tháng năm 2021 đạt trên 1,06 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC