Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 7/2022 đạt 198.589 tấn, tương đương 149,85 triệu USD, giá trung bình 754,6 USD/tấn, tăng rất mạnh trở lại cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 6/2022, với mức tăng tương ứng 71,5%, 75,3% và 2,2%; so với tháng 7/2021 cũng tăng 3,7% về lượng, tăng 27% về kim ngạch và tăng 22,5% về giá.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,23 triệu tấn đậu tương, trị giá trên 854 triệu USD, giá trung bình 694,4 USD/tấn, giảm 4% về lượng nhưng tăng 17,4% kim ngạch và tăng 22,3% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 7/2022 cũng tăng mạnh trở lại, tăng 130% về lượng và tăng 138% về kim ngạch so với tháng 6/2022 và giá tăng 3,5%, đạt 172.600 tấn, tương đương 130,15 triệu USD, giá 754 USD/tấn; Tính chung, 7 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này đạt 778.957 tấn, tương đương 548,48 triệu USD, chiếm 63,3% trong tổng lượng và chiếm 64,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 7/2022 tiếp tục giảm mạnh trên 41% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 6/2022 nhưng giá tăng nhẹ 0,4%, đạt 18.919 tấn, tương đương 14,09 triệu USD, giá trung bình 744,5 USD/tấn. Tính chung cả 7 tháng đầu năm, nhập khẩu từ thị trường này đạt 383.267 tấn, tương đương 256,87 triệu USD, giá 670,2 USD/tấn, chiếm 31,2% trong tổng lượng và chiếm 30% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 41,9% về lượng, giảm 30% về kim ngạch nhưng giá tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 7 tháng đầu năm đạt 59.829 tấn, tương đương 42,89 triệu USD, giá 716,9 USD/tấn, tăng 18,5% về lượng, tăng 36,8% về kim ngạch và giá tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 6.248 tấn, tương đương 4,71 triệu USD, giá 753,5 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 160,8%, 191,5% và 11,8%.

Nhập khẩu đậu tương 7 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương tháng 7/2022 tăng mạnh trở lại

Nguồn: Vinanet/VITIC