Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước nhập khẩu 289.018 tấn khí đốt hóa lỏng, tương đương 200,23 triệu USD, giá trung bình 692,8 USD/tấn, tăng 10,3% về lượng, tăng 12,8% về kim ngạch và tăng 2,2% về giá so với tháng 1/2023; còn so với tháng 12/2023 thì tăng 29,9% về khối lượng, tăng 32,4% về kim ngạch và tăng 1,9% về giá.
Saudi Arabia đứng đầu về thị trường cung cấp khí đốt hóa lỏng cho Việt Nam, chiếm 28,5% trong tổng khối lượng và chiếm 27,5% trong tổng kim ngạch, đạt 82.377 tấn, tương đương trên 54,96 triệu USD, giá trung bình 667,2 USD/tấn, tăng mạnh 1.087% về lượng, tăng 1.124% về kim ngạch và tăng 3,1% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 thì giảm 33% cả về lượng và kim ngạch và cũng giảm 0,4% về giá.
Tiếp sau đó là thị trường U.A.E chiếm 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch khí đốt hóa lỏng nhập khẩu của cả nước, đạt 46.100 tấn, tương đương gần 31,28 triệu USD, giá trung bình 678,5 USD/tấn, tăng 133% về lượng, tăng 129% về kim ngạch nhưng giảm 1,8% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 thì giảm 47,9% về lượng, giảm 47,3% về kim ngạch nhưng tăng 1,3% về giá.
Thị trường Qatar đứng thứ 3 đạt 44.970 tấn, tương đương 29,43 triệu USD, giá 654,4 USD/tấn, tăng 104% về lượng, tăng 84,7% về kim ngạch nhưng giảm 9,6% về giá so với tháng 12/2023; trong khi tháng 1/2023 Việt Nam không nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường này.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP 52.786 tấn, tương đương 39,28 triệu USD, tăng 32,6% về lượng, tăng 37,8% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ) 

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng tháng 1/2024 tăng cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC