Trong đó, riêng tháng 10/2022 nhập khẩu nhóm hàng rau quả tăng 5,7% so với tháng 9/2022 và tăng rất mạnh 68,9% so với tháng 10/2021, đạt 214,77 triệu USD.
Đáng chú ý, riêng thị trường Trung Quốc chiếm 39,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của cả nước, với kim ngạch 665,1 triệu USD, tăng mạnh 83,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài Trung Quốc, các thị trường nhập khẩu lớn của mặt hàng rau quả như: Mỹ với kim ngạch 280,03 triệu USD, chiếm 16,7%, tăng 13,6%; Australia 140,23 triệu USD, chiếm 8,4%, tăng 17%; New Zealand 117,34 triệu USD, chiếm 7%, tăng 33,1%; Myanmar 90,05 triệu USD, chiếm 5,4%, tăng 2,7%; Nam Phi 57,01 triệu USD, chiếm 3,4%, tăng 68,8%; Campuchia 48,7 triệu USD, chiếm 2,9%, tăng 41,5%…
Nhập khẩu rau quả từ thị trường các nước FTA RCEP đạt 1,16 tỷ USD, tăng 50,3% về kim ngạch; Nhập khẩu rau quả từ thị trường các nước FTA CPTTP đạt 288,62 triệu USD, tăng 22% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ các thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2022 tăng 39,8%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC