Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2021, nhập khẩu sắt thép các loại đạt 826.144 tấn với kim ngạch 914,7 triệu USD, giá 1.107,2 USD/tấn, giảm 1,9% về lượng, giảm 1% kim ngạch nhưng tăng 0,9% về giá so với tháng 10/2021; so với tháng 11/2020 thì giảm mạnh 20,9% về lượng, tăng 30,3% về kim ngạch và tăng 64,6% về giá.
Tính chung 11 tháng năm 2021, nhập khẩu sắt thép đạt 11,41 triệu tấn, kim ngạch đạt 10,51 tỷ USD, giá trung bình 921 USD/tấn, giảm 28,4% về lượng, nhưng tăng 17,8% về kim ngạch, tăng 64,5% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc là thị trường cung cấp chủ yếu sắt thép các loại cho Việt Nam, chiếm 41,4% trong tổng lượng và chiếm 39% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt 4,72 triệu tấn, trị giá 4,1 tỷ USD, giá trung bình 868,9 USD/tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 41,3%, 91% và 35,2%; riêng tháng 11/2021 nhập khẩu sắt thép từ thị trường này đạt 141.345 tấn, tương đương 182,82 triệu USD, giá 1.293,4 USD/tấn, tăng 18,8% về lượng, tăng 22% về kim ngạch và tăng 2,8% về giá so với tháng 10/2021.
Nhật Bản là thị trường lớn thứ 2 đạt 1,69 triệu tấn, trị giá 1,53 tỷ USD, giá trung bình 902,8 USD/tấn, giảm 28,4% về lượng, tăng 17,8% về kim ngạch, tăng 64,5% về giá so với cùng kỳ.
Đứng thứ 3 là thị trường Hàn Quốc đạt 1,35 triệu tấn, trị giá 1,43 tỷ USD, giá trung bình 1.064,8 USD/tấn, giảm 18,4% về lượng, tăng 22,4% kim ngạch, tăng 50% về giá so với 11 tháng năm 2020.
Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu sắt thép từ đa số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Nhập khẩu sắt thép 11 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép 11 tháng năm 2021 giảm về lượng nhưng tăng kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC