Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 8/2022 tăng trở lại sau 2 tháng giảm liên tiếp, tháng 8/2022 tăng 24,4% so với tháng 7/2022 và tăng 44,3% so với tháng 8/2021, đạt 573,32 triệu USD.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 3,65 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 29,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,09 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 8/2022 đạt 182,04 triệu USD, tăng 12,4% so với tháng 7/2022 và tăng mạnh 65,3% so với tháng 8/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 21%, đạt gần 766,74 triệu USD, tăng mạnh 96% so với cùng kỳ; riêng tháng 8/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 131,33 triệu USD, tăng mạnh 114,3% so với tháng 7/2022 và tăng 155% so với tháng 8/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 8/2022 nhập khẩu tiếp tục tăng 1,2 % so với tháng 7/2022 nhưng giảm 11,6% so với tháng 8/2021, đạt 64,83 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 451,39 triệu USD, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng 15,5% so với 8 tháng đầu năm 2021, đạt 315,5 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 3,2%, đạt 252,08 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 8 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Nhập khẩu thức ăn gia súc 8 tháng năm 2022 trị giá trên 3,65 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC