Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 9/2022 giảm 28,2% so với tháng 8/2022 và giảm 0,2% so với tháng 9/2021, đạt 411,55 triệu USD.
Tính chung trong 9 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 4,07 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 30,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,25 tỷ USD, giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 9/2022 đạt 161,13 triệu USD, giảm 11,5% so với tháng 8/2022 nhưng tăng 27% so với tháng 9/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,4%, đạt trên 831 triệu USD, tăng mạnh 80,4% so với cùng kỳ; riêng tháng 9/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 64,26 triệu USD, giảm mạnh 51% so với tháng 8/2022 và giảm 7,4% so với tháng 9/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 9/2022 nhập khẩu giảm 24,3% so với tháng 8/2022 và giảm mạnh 40,9% so với tháng 9/2021, đạt 49,1 triệu USD; cộng chung cả 9 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 20,7% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 505,26 triệu USD, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng 15,6% so với 9 tháng đầu năm 2021, đạt 356,29 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 3,4%, đạt 279,01 triệu USD. 

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc chủ yếu từ Achentina, Brazil và Mỹ

 

Nguồn: Vinanet/VITIC