Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 424,78 triệu USD, tăng 17,9% về kim ngạch so với tháng 12/2023 và tăng 12,6% so với tháng 1/2023.
Achentina vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu cho Việt Nam, chiếm 23,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước, đạt 99,78 triệu USD, tăng 37% về kim ngạch so với tháng 12/2023; nhưng giảm 31,8% so với tháng 1/2023.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ chiếm trên 17,6% trong tổng kim ngạch, đạt 74,55 triệu USD, giảm 21,7% về kim ngạch so với tháng 12/2023; nhưng tăng 25,6% so với tháng 1/2023.
Thị trường Brazil đứng thứ 3 đạt 54,93 triệu USD, tăng 36,2% về kim ngạch so với tháng 12/2023; và tăng 388,3% so với tháng 1/2023, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP 118,08 triệu USD, tăng 77,8% so với tháng 12/2023 và tăng 169,8% so với tháng 1/2023.
Nhập khẩu từ các thị trường EU 10,4 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng 12/2023 nhưng giảm 70,8% so với tháng 1/2023.
Nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á 30,7 triệu USD, tăng 9,9% so với tháng 12/2023 và tăng 59,5% so với tháng 1/2023.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc tháng 1/2024 trị giá gần 424,78 triệu USD

Nguồn: Vinanet/VITIC