Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản về Việt Nam tháng 7/2022 tiếp tục tăng 19,8% so với tháng 6/2022 và tăng mạnh 72% so với tháng 7/2021, đạt 300,82 triệu USD.
Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này trị giá 1,54 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Ấn Độ, chiếm 13% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 199,45 triệu USD, tăng6,2% so với 7 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 7/2022 đạt 48,12 triệu USD, tăng mạnh 65,9% so với tháng 6/2022 và tăng 24,6% so với tháng 7/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia chiếm tỷ trọng 9,7%, đạt trên 148,55 triệu USD, tăng mạnh 67,8%; riêng tháng 7/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 27,98 triệu USD, giảm 13,6% so với tháng 6/2022 nhưng tăng mạnh 156,8% so với tháng 7/2021.
Sau đó là thị trường Na Uy trong tháng 7/2022 cũng giảm10,2% so với tháng 6/2022 nhưng tăng 14% so với tháng 7/2021, đạt 20,35 triệu USD; cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng nhẹ 0,2% so với 7 tháng đầu năm 2021, đạt trên 140,78 triệu USD, chiếm 9,1% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 525,42 triệu USD, tăng mạnh 31,6% so với 7 tháng đầu năm 2021, chiếm 34% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 212,89 triệu USD, chiếm 13,8%,tăng 9,8%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 75,56 triệu USD, tăng mạnh 51,3%. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 212,43 triệu USD, tăng 61,3% so với 7 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

                                                                                                ĐVT: USD
Nhập khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2022 tăng 27,9%

Nguồn: Vinanet/VITIC