Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Ấn Độ, chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 250,03 triệu USD, tăng 9,6% so với 8 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 8/2022 đạt 50,57 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng 7/2022 và tăng 25,4% so với tháng 8/2021. Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia chiếm tỷ trọng 9,8%, đạt trên 180,12 triệu USD, tăng mạnh 85,9%; riêng tháng 8/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 31,58 triệu USD, tăng 12,9% so với tháng 7/2022 và tăng mạnh 278% so với tháng 8/2021. Sau đó là thị trường Na Uy trong tháng 8/2022 cũng tăng 22,8% so với tháng 7/2022 và tăng 54,2% so với tháng 8/2021, đạt 24,99 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 5,8% so với 8 tháng đầu năm 2021, đạt trên 165,78 triệu USD, chiếm 9% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 607,74 triệu USD, tăng mạnh 37,6% so với 8 tháng đầu năm 2021, chiếm 33% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 248,5 triệu USD, chiếm 13,5%, tăng 14,3%. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 96,83 triệu USD, tăng mạnh 77,3%. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 257,78 triệu USD, tăng 78% so với 8 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản 8 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

                                                                                                 ĐVT: USD
Nhập khẩu thủy sản 8 tháng năm 2022 trị giá 1,84 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC