Riêng tháng 3/2024 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 215,94 triệu USD, tăng mạnh 34,4% so với tháng 2/2024 nhưng giảm 12,3% so với tháng 3/2023.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Indonesia dẫn đầu về kim ngạch, đạt 79,38 triệu USD, chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 29,8% so với 3 tháng đầu năm 2023, riêng tháng 3/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt 21,27 triệu USD, tăng 30,5 % so với tháng 2/2024 và tăng 17,3% so với tháng 3/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 3/2024 tăng 21,6% so với tháng 2/2024 nhưng giảm 9,7% so với tháng 3/2023, đạt 27,9 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2024 lên 73,13 triệu USD, chiếm 11,8%, tăng 4,6% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Ấn Độ đạt 60,89 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2024, chiếm 9,8%, giảm 43,9%; Trung Quốc đạt 67,55 triệu USD, chiếm 10,9%, tăng 21,7%; Nhật Bản đạt 38,31 triệu USD, chiếm 6,2%, giảm 0,8%.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP đạt 236,28 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023. Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 71,48 triệu USD, giảm 17,9%. Nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á đạt 102,96 triệu USD, tăng 22,7%.

Nhập khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường 3 tháng đầu năm 2024 giảm nhẹ
 

Nguồn: Vinanet/VITIC