Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 3 tháng đầu năm 2024, chiếm hơn 34% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 892.211 tấn, trị giá 722,1 triệu USD, tăng 124% về lượng và tăng 122,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023; trong đó riêng tháng 3/2024 nhập khẩu tăng 46% về lượng và tăng 55,7% kim ngạch so với tháng 02/2024, đạt 308.268 tấn, trị giá 262,5 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc, chiếm hơn 25-26% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2024, đạt 682.488 tấn, trị giá 543,3 triệu USD, giảm 34,6% về lượng và giảm 39,7% về kim ngạch; riêng tháng 3/2024 nhập khẩu đạt 350.744 tấn, trị giá 279,3 triệu USD, tăng 107,2% về lượng và tăng 105% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Singapore, 3 tháng đầu năm 2024 chiếm 24-25% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 2,6% về lượng và tăng 0,5% về kim ngạch, đạt 623.638 tấn, trị giá 533,1 triệu USD; riêng tháng 3/2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng 13,6% về lượng và tăng 15% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 3 tháng đầu năm 2024 chiếm hơn 10-11% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 4,4% về lượng và giảm 9,8% về kim ngạch, đạt 278.102 tấn, trị giá 235,8 triệu USD; riêng tháng 3/2024 nhập khẩu đạt 100.223 tấn, trị giá 100,8 triệu USD, tăng 107,5% về lượng và tăng 110,8% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 2% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 3 tháng đầu năm 2024, đạt 53.281 tấn, trị giá 45,7 triệu USD, giảm 75,8% về lượng và giảm 76,4% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ) 

Nguồn: VINANET/VITIC