Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4,84 triệu tấn, trị giá 2,68 tỷ USD, giảm 18,6% về lượng và tăng 13,1% về kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2020; giá trung bình 554,2 USD/tấn, tăng 155 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 31,9% về lượng và 29,3% về tổng kim ngạch, đạt 1.548.330 tấn, trị giá 778,14 triệu USD, giá trung bình 509 USD/tấn, tăng 147 USD/tấn so với 8 tháng đầu năm 2020.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc, chiếm 25,17% về lượng và 26,4% về tổng kim ngạch, đạt 1.218.354 tấn, trị giá 708,24 triệu USD, giá trung bình 581,3 USD/tấn, tăng 163 USD/tấn so với 8 tháng đầu năm 2020.
 Nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC