Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm điện thoại và linh kiện trong tháng 7/2021 tăng 43,4% so với tháng liền kề trước đó và tăng 10,3% so với tháng 7/2020, đạt 4,72 tỷ USD.
Cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm điện thoại và linh kiện tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 29,78 tỷ USD, chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Nhóm hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, chiếm trên 22% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 6,57 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 7/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,04 tỷ USD, tăng 49,7% so với tháng 6/2021 và tăng mạnh 140% so với tháng 7/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ đạt 5,1 tỷ USD, tăng 4,1%, chiếm 17,5%; riêng tháng 7/2021 đạt 897,85 triệu USD, tăng 50,8% so với tháng 6/2021 nhưng giảm 12,6% so với tháng 7/2020
Sau đó là thị trường EU đạt 3,99 tỷ USD, giảm 19,4% so với cùng kỳ, chiếm 13,4%.; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 2,59 tỷ USD, giảm 12,2%, chiếm 8,7%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm điện thoại và linh kiện 7 tháng đầu năm 2021 sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhóm hàng điện thoại và linh kiện chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước

Nguồn: VITIC