Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Lào trong tháng 1/2023 là xăng dầu các loại, đạt 3 triệu USD, giảm 94,8% so với tháng trước đó và tăng 24,9% so với tháng 1/2022, chiếm 11% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là mặt hàng sắt thép các loại đạt 2,5 triệu USD, giảm 30,6% so với tháng trước đó và giảm 64% so với tháng 1/2022, chiếm 9% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Lào: xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; sản phẩm chất dẻo; hàng rau quả; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; giấy và các sản phẩm từ giấy; xăng dầu; phân bón; gốm sứ.
Nhìn chung hầu hết các nhóm mặt hàng xuất sang Lào đều có kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước đó. Để có thể tận dụng, phát huy được cơ hội phát triển, vượt qua các khó khăn, thách thức, đặc biệt là các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao tính chủ động để khai thác hết các lợi thế xuất khẩu sang Lào, gia tăng quy mô xuất khẩu.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào tháng 1 năm 2023

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/2 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC