Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2023, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 389,5 triệu USD, giảm 20,9% so với tháng trước, tính chung 4 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu đạt 1,67 tỷ USD, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hàng dệt may là nhóm ngành hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 4/2023, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 67,9 triệu USD, giảm 25,2% so với tháng trước, 4 tháng đầu năm đạt 279,1 triệu USD, chiếm 16,6% tỷ trọng.
Tiếp đến là xuất khẩu sắt thép các loại, trong tháng 4/2023 đạt 50 triệu USD, 4 tháng/2023 đạt 274,9 triệu USD, chiếm 16,4% tỷ trọng,
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước: thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 33,9%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 13,4%; clanhke và xi măng tăng 7,1%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/5 của TCHQ)

 
 

Nguồn: VITIC