Riêng tháng 11/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 170,67 triệu USD, tăng 23,9% so với tháng 10/2021 và tăng 17,8% so với tháng 11/2020.
Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 287,47 triệu USD, chiếm 16% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 33% so với 11 tháng năm 2020, riêng tháng 11/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 22,27 triệu USD, tăng 21,7% so với tháng 10/2021 và tăng 186,5% so với tháng 11/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 11/2021 cũng tăng mạnh 48,6% so với tháng 10/2021 và tăng 29,4% so với tháng 11/2020, đạt 18,72 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng lên 203,53 triệu USD, chiếm 11,4%, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp đến thị trường các nước Đông Nam Á đạt 196,54 triệu USD trong 11 tháng năm 2021, chiếm 11%, tăng 6,5%; Trung Quốc đạt 160,97 triệu USD, chiếm 9%, tăng 23,8%; Nhật Bản đạt 141,3 triệu USD, chiếm 7,9%, giảm 3,6%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP đạt 582,36 triệu USD, chiếm 32,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020; Nhập khẩu từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 265,22 triệu USD, chiếm 14,8%, giảm 2,5%; Nhập khẩu từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU đạt 76,84 triệu USD, chiếm 4,3%, giảm 20,8%; Nhập khẩu từ thị trường EU đạt 30,58 triệu USD, chiếm 1,7%, giảm 6,4%.
Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường lớn đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thủy sản 11 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2021 của TCHQ)

                                                                                                   ĐVT: USD 
Thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam 11 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC