Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 3/2023 tăng 12,9% so với tháng 2/2023 và tăng 0,6% so với tháng 3/2022, đạt 415,3 triệu USD. Tính chung trong quý I/2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,16 tỷ USD, tăng 11,5% so với quý I/2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 30,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 358,05 triệu USD, tăng mạnh 35,5% so với quý I/2022; trong đó riêng tháng 3/2023 đạt 73,39 triệu USD, giảm mạnh 47,6% so với tháng 2/2023 và giảm 22,5% so với tháng 3/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Ấn Độ chiếm tỷ trọng 16,8%, đạt trên 195,28 triệu USD, tăng 220% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 3/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 112 triệu USD, tăng 285,4% so với tháng 2/2023 và tăng mạnh 326% so với tháng 3/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 3/2023 nhập khẩu giảm mạnh 30,8% so với tháng 2/2023 và giảm 26,9% so với tháng 3/2022, đạt gần 45,46 triệu USD; cộng chung cả 3 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 16,7% so với quý I/2022; đạt 170,8 triệu USD, chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong quý I/2023 giảm 13,2% so với quý I/2022, đạt 79,19 triệu USD. 

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu quý I/2023

(Theo số liệu công bố ngày 14/4 /2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường nhập khẩu thức ăn gia súc quý I/2023

 

Nguồn: Vinanet/VITIC