Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước xuất khẩu 61.503 tấn hạt điều, thu về trên 353,12 triệu USD, giá trung bình 5.741,5 USD/tấn, giảm trên 6% về lượng và giảm 9,2% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022 và giá cũng giảm nhẹ 3,4%.
Riêng tháng 2/2023 xuất khẩu hạt điều tăng 25,8% về lượng, tăng 26,9% kim ngạch và giá tăng 0,9% so với tháng liền kề trước đó, đạt 34.290 tấn, tương đương 197,7 triệu USD, giá 5.765,6 USD/tấn.
Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 15.858 tấn, tương đương 91,54 triệu USD, giá 5.772,5 USD/tấn, giảm 28% về lượng, giảm 27,3% về kim ngạch nhưng tăng nhẹ 0,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022; chiếm gần 26% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 62,8% về lượng, tăng 51% về kim ngạch nhưng giảm 7,3% về giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 5.118 tấn, tương đương 31,56 triệu USD, giá 6.166,4 USD/tấn; chiếm gần 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Hà Lan giảm 17,8% về lượng nhưng tăng 10% kim ngạch và tăng 33,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 5.714 tấn, tương đương 34,83 triệu USD, giá 6.096 USD/tấn; chiếm gần 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang thị trường U.AE tăng rất mạnh 177% về lượng và tăng 168,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.810 tấn, tương đương 16,36 triệu USD, chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.

Xuất khẩu hạt điều 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu hạt điều 2 tháng đầu năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC