Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 6/2021 đạt gần 849,05 triệu USD, tăng 7,4% so với tháng 5/2021 và tăng 18% so với tháng 6/2020. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021 kim ngạch đạt trên 4,12 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 391,06 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Top 5 thị trường lớn nhất tiêu thụ thủy sản của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc; trong đó xuất sang Mỹ đạt 902,16 triệu USD, chiếm 21,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 6/2021 kim ngạch đạt trên 235,34 triệu USD, tăng 28,6% so với tháng 5/2021 và tăng 44% so với tháng 6/2020.
Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt gần 679,06 triệu USD, chiếm 16,5%, tăng nhẹ 1,6%; Riêng tháng 6/2021 đạt 127,04 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng 5/2021 và tăng 5% so với tháng 6/2020.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU trong tháng 6/2021 giảm 8,1 % so với tháng 5/2021 nhưng tăng 30,5% so với tháng 6/2020, đạt 90,27 triệu USD; tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 459,23 triệu USD, chiếm 11%.
Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tháng 6/2021 giảm 5,7% so với tháng 5/2021, đạt 90,46 triệu USD, công chung cả 6 tháng giảm 9,2%, đạt 438,36 triệu USD.
Thị trường Hàn Quốc trong tháng 6/2021 cũng tăng tương ứng 6,8% và 4,9%, đạt 71,33 triệu USD, cộng chung cả 6 tháng đầu năm tăng 4,3%, đạt 365,9 triệu USD.

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2021Nguồn: VITIC