Cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, ô dù tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 1,69 tỷ USD, chiếm 1,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Nhóm hàng túi xách, va li, ô dù của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm trên 43% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 726,57 triệu USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 6/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 154,64 triệu USD, tăng 10,3% so với tháng 5/2021 và tăng mạnh 37,4% so với tháng 6/2020.
Tiếp sau đó là thị trường EU đạt 379,84 triệu USD, giảm 0,8%, chiếm 22,5%; riêng tháng 6/2021 giảm 1,7% so với tháng 5 và giảm 4,7% so với tháng 6/2020; trong khối EU, xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hà Lan đạt 100,98 triệu USD, giảm 13,3%, chiếm 26,6% trong khối EU; xuất khẩu sang Đức đạt 89,78 triệu USD, giảm 2,8%, chiếm 23,6%.
Xuất khẩu túi xách, va li, ô dù sang thị trường Nhật Bản đạt 148,05 triệu USD, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đáng chú ý, xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, ô dù sang thị trường Trung Quốc trong tháng 6/2021 tăng 10,2% so với tháng 5/2021 và tăng mạnh 75,7% so với tháng 6/2020, đạt 16,43 triệu USD; tính chung cả 6 tháng cũng tăng mạnh 26,8% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 77,76 triệu USD.

Xuất khẩu túi xách, va li, ô dù 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu túi xách, va li, ô dù 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC