Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2024 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 32,6% về lượng và giảm 27,3% kim ngạch so với tháng 1/2024 nhưng giá tăng 7,9%, đạt 160.584 tấn, tương đương 528,53 triệu USD, giá trung bình 3.291 USD/tấn. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê tăng 16,5% về lượng, tăng 68,4% về kim ngạch và tăng 44,5% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023, đạt 398.819 tấn, tương đương trên 1,25 tỷ USD, giá trung bình 3.146,5 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 2 tháng đầu năm 2024, chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 50.665 tấn, tương đương 155,62 triệu USD, giá 3.071,6 USD/tấn, tăng 6% về lượng, tăng 64% về kim ngạch và tăng 54,7% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 2/2024 xuất khẩu đạt 23.690 tấn, tương đương 76,4 triệu USD, giảm 12,2% về lượng và giảm 3,6% kim ngạch so với tháng 1/2024.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 24,2% về lượng, tăng 78,8% kim ngạch và tăng 44% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023, đạt 44.258 tấn, tương đương 130,03 triệu USD, giá 2.938 USD/tấn, chiếm 11,1% trong tổng lượng và chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Tây Ban Nha tăng 75,6% về lượng, tăng 151,4% kim ngạch và tăng 43,2% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023, đạt 28.101 tấn, tương đương 90,2 triệu USD, giá trung bình 3.209,8 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

 

Xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng tốt

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC