Riêng tháng 4/2021 xuất khẩu 132.111 tấn cà phê, thu về 246,39 triệu USD, giá trung bình 1.865 USD/tấn, giảm 22% về lượng, giảm 21% về kim ngạch nhưng tăng 1,4% về giá so với tháng liền kề trước đó; so với cùng tháng năm 2020 thì giảm 20,3% về lượng, giảm 12% về kim ngạch nhưng tăng 10,5% về giá.
Đức đứng đầu về thị trường tiêu thụ cà phê của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu sang thị trường này 84.652 tấn, tương đương 147,97 triệu USD, chiếm 14% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, giảm 27,5% về lượng và giảm 16% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu đạt 1.748 USD/tấn, tăng 15,8%.
Thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2, với 49.632 tấn, đạt 111,38 triệu USD, giá cà phê xuất khẩu 2.244 USD/tấn, giảm 4,1% về lượng nhưng tăng 5,4% về kim ngạch và tăng 9,9% về giá so với cùng kỳ năm trước; chiếm 8,5% trong tổng lượng và chiếm 10,6% trong tổng giá trị xuất khẩu cà phê của cả nước.
Tiếp đến thị trường Italia chiếm trên 8,2% trong tổng khối lượng và chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 47.881 tấn, tương đương 80,34 triệu USD, giá 1.678 USD/tấn, giảm 15,9% về lượng, giảm 10,6% kim ngạch nhưng giá tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2020 thì thấy hầu hết các thị trường chủ đạo đều bị sụt giảm cả về lượng và kim ngạch, nhưng giá xuất khẩu lại tăng; đáng chú ý xuất khẩu cà phê sang thị trường Trung Quốc, khối lượng tăng rất mạnh 73,5%, kim ngạch cũng tăng mạnh 57,5%, nhưng giá giảm 9,2%, đạt 19.783 tấn, tương đương 42,03 triệu USD, giá trung bình 2.124,5 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021của TCHQ)

 

Xuat khau ca phe 4 thang 2021

Nguồn: VITIC